مشروح خبر
اخبار استان۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاه های اجرایی استان

سعادت استاندار آذربایجان غربی در نامه ای به اعضای شورای اداری استان، خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاه های اجرایی استان ممنوع اعلام کرد.

 در این نامه آمده است: 

  با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه توجه جدی به حمایت از تولید ملی و با عنایت به مفاد قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب سال 1391 مجلس شورای  اسلامی و در اجرای تصویب نامه شماره 63612 مورخ 19/5/94 هیئت محترم وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه های اجرایی ، مقتضی است با عنایت به ضرورت توجه به الزمات حمایت از تولید داخلی ، دستور لازم برای تامین اقلام مورد نیاز مستقیم آن سازمان / اداره کل و ... و همچنین مایحتاج نهادها ، شرکت های تابعه، اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و پیمانکاران آن دستگاه از تولیدات داخلی با اولویت واحد های تولیدی صنعتی استان را صادر و نظارت لازم بر حسن اجرای آن را اعمال نمایید.

 

نظر شما

خطایی رخ داده است