مشروح خبر
اخبار شهرستان۲۸ مهر ۱۳۹۵

برگزاري جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان خوي با حضور دكتر سيواني فرماندار خوي

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خوي، جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان با حضور دكتر سيواني فرماندار خوي و اعضاي اين شورا برگزار شد.

دكتر سيواني فرماندار خوي با اشاره به وضعيت آب شرب شهرستان اظهار داشت: تنها منبع تامين آب شرب شهرستان از منابع آب هاي زيرزميني مي باشد و با توجه به اينكه ميزان آب هاي زيرزميني كاهش  يافته است انتقال آب شرب خوي از سد آغ چاي از ضروري ترين پروژه ها در بخش آب محسوب مي شود.

فرماندار و رئيس شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان خوي با اشاره به تغيير الگوي كشت اظهار داشت: معتقدم پيش از تغيير در الگوي كشت بايد شيوه هاي آبياري مزارع و باغات اصلاح شود و الگوي آبياري تحت فشار جايگزين شيوه هاي سنتي آبياري شود.

دكتر سيواني با اشاره به خروج آب هاي  سطحي و جاري از دشت خوي اظهار داشت: بايد درجهت نگهداشت و ذخيره ي آب هاي سطحي اققداماتي انجام شود و تا تعيين وضعيت ساخت سد در شهرستان خوي نسبت به مهار اين آب ها تمهيداتي انديشيده شود. وي افزود: از راه كار هاي مناسب براي برداشت آب هاي سطحي لايروبي انهار سنتي، ايجاد استخرها و حوزچه ها براي ذخيره و تزريق آب به منابع زير سطحي است .

 

نظر شما

خطایی رخ داده است