مشروح خبر
اخبار شهرستان۱۱ مهر ۱۳۹۶

توزیع بیش از 460 میلیارد ریال اغتبار در کمیته برنامه ریزی خوی

460میلیارد ریال اعتبار ات توازن استان برای اجرای طرح های عمرانی در شهرستان خوی توزیع شد.

به گزارش  محمد عابدی در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت : این اعتبارات برای اجرا و تکمیل 92 طرح عمرانی در بخشهای مختلف شهرستان بین دستگاههای اجرایی توزیع شد.

وی افزود : در توزیع این اعتبارات اجرایی طرحهای بخشهای آموزش و پرورش ، صنعت و معدن و تجارت و بخش راهها دراولویت قرار گرفته است

حاجی حسنی کارشناس معین کمیته برنامه ریزی استان نیز در این جلسه مجموع اعتبارات توازن استانی را 3310 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد : سهم شهرستان خوی از این اعتبارات 14 درصد است.

وی افزود : بخش آموزش و پرورش با 89 میلیارد ریال اعتبار بیشترین اعتبارات را در شهرستان خوی به خود اختصاص داده است.


نظر شما

خطایی رخ داده است